Vissza

Vásárlási Feltételek

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

FIGYELEM!

Kérjük látogatóinkat és vásárlóinkat, hogy internetes oldalaink használata elött olvassák el használati feltételeinket:

Eladó: M.T.E. Gépjárműalkatrész Kft.

Vásárló: Aki az Eladó internetes vásárlási szolgáltatását igénybe veszi, azaz a Eladó internetes felületén (www.mtekft.hu) regisztráltatja magát és/vagy e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol, illetve az Eladó internetes felületét használja.

Szállító: Ügyfeleinket futárszolgálat segítségével szolgáljuk ki.

1. Általános tudnivalók

1.1. Az Eladó webáruházában található termékeket az áruházban feltüntetett üzleteben személyesen, telefonon, e-mailen vagy Interneten keresztül vásárolhatja meg.

1.2. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a webáruházunkban végrehajtott megrendelés következményeként közötte és az Eladó között, a megrendelt termékre adás-vételi ill. szállítási szerződés jön létre.

1.3. Az Eladó webáruházában történő vásárlás feltétele a Vásárló érvényes regisztrációja. A regisztrációval a Vásárló egyidejűleg elismeri azt is, hogy a jelen ÁSZF-t ismeri, azt elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti.

1.4. A Felek között, írásban, elektronikus úton létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül. A szerződés dokumentumai a Vásárló vételi ajánlata (rendelés) és az Eladó visszaigazolása.

2. Regisztráció

2.1. Amennyiben a Vásárló az Eladó webáruházában nincs még regisztrálva, a vásárlást megelőzően pontos adatok megadásával ki kell töltenie, meg kell küldenie a regisztrációs űrlapot, illetve az átutalásos fizetés esetén a kért banki és céges adatokat.

2.2. A Vásárló regisztrációja során megadott téves adatokért, és azokból adódó károkért semmilyen formában nem vállalunk felelősséget és az abból adódó esetleges téves teljesítésért.

3. Árak, Termékek, Költségek

3.1. Az eladásra felkínált áruk jellemzőit a konkrét árucikk mellett, az árucikk információs oldaláról tudhatja meg részletesen. A weboldalon az egyes termékek mellett megjelenített képek esetenként illusztrációk, a termék tényleges kinézete ettől eltérő lehet!  A mindenkori vételár, vagyis az áruért a fogyasztói forgalomban fizetendő bruttó ár az áru mellett van feltüntetve, mely magában foglalja az általános forgalmi adó és az árut terhelő más adókat. Az internetes, kedvezményes árat csak úgy tudjuk biztosítani, ha a webáruházban adja le a rendelést. A webáruházban feltüntetett árak csak online megvásárlás esetén érvényesek !

3.2. A termék vételárának kifizetése futár általi szállításkor utánvétellel, előre utalással, bankkártyával az Eladó telephelyén történő átvételkor készpénzfizetéssel, átutalással, vagy bankkártyával történik.

3.3. A Vásárló kötelessége a vételár választott fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól a Vásárló csak az Eladó előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a kiszállított termék vételárát a Vásárló nem tudja megfizetni, vagy az áru az Eladónak fel nem róható okból nem adható át, a Vásárló köteles az Eladó-nak megfizetni a megrendeléssel és szállítással kapcsolatos költségeit.

3.4. Az Eladó üzletében történő személyes termék átvétel esetén a Vásárló az árat a termék átvételével egyidejűleg fizeti meg.

3.5. A Vásárló kiszállítást kér és készpénzzel egyenlíti ki a vételárat, akkor a Vásárló a termék vételárát és a szállítási költséget az Eladónak vagy Eladó Szállítójának számla ellenében fizeti meg a termék átvételekor.

3.6. A raktáron nem lévő termék esetén a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek, az aktuális beszerzési lehetőségektől is függenek. Az Eladó nem felelős az árazási vagy egyéb hibákért, és fenntartja a jogot a félreértésen alapuló megrendelések törlésére.

3.7. ELADÓ az ár változtatás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal. A termékek paraméterinek eltérése esetén a gyártó hivatalos oldalán közzétett paraméterek érvényesek.

3.8. Garanciális ügyintézés (termék csere, sérült cikk) a házhoz szállítással megrendelt termékek esetében: az Eladó elérhetőségein tel.:06-30-599-70-44 vagy email: info@mtekft.hu kérjük jelezze a garanciális problémát vagy a termékekkel kapcsolatos bármilyen hibát. Termékektől függően tájékoztatjuk a garanciális ügymenet megindításához szükséges dokumentumokról amiket a reklamált alkatrésszel együtt kell az Eladónak visszajuttatni pl.: vásárlási számla, az alkatrész szakszerű beszereléséről számla, garanciális jegyzőkönyv kitöltése, munkalap stb.

Átvételkor a Vásárlónak kötelessége a csomagban szereplő tételek ellenőrzése a futár jelenlétében, a csomag átvételét követően utólagos reklamációt hiányzó vagy sérült tételre hivatkozva nem fogadunk el!

4.  Szavatosság és Jótállás

4.1 A jótállás időtartama - egyes tartós fogyasztási cikkek esetén – egy év, mely az áru Vásárlónak történő átadásával kezdődik. A jótállás egyéb feltételeit a termékre vonatkozó Jótállási jegy tartalmazza. A jótállási igény jótállási jeggyel és a vásárlást igazoló számlával együtt érvényesíthető, mely az áruval együtt kerül átadásra a Vásárló számára. A jótállás további szabályait az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. Rendelet tartalmazza.

4.2. Az Eladó fenntartja a jogot a jótállási és szavatossági feltételek, Vásárlónak küldött előzetes értesítés nélküli, jogszabályoknak megfelelő módosítására vagy kiegészítésére.

4.3. Az Eladó az általa eladott áruk minőségéért hibás teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyvben meghatározott szavatossággal felel, melynek legfontosabb szabályai az alábbiak:

4.4.1. Az Eladó hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott minőségi tulajdonságoknak. Az ellenkező esetben annak bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba a teljesítés időpontjában már megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

4.4.2. Hibás teljesítés esetén a jogosult elsődlegesen – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Ha a kötelezett a kijavítást, kicserélést nem vállalja, a Vásárló – választása szerint – megfelelő árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

4.4.3. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles kifogását az Eladóval közölni.

4.5. Vásárló kifogásait az Eladó telephelyein érvényesítheti.

5. Szállítás, Rendelés

5.1. A Vásárló a konkrét termék kiválasztásával adja meg a rendelését. A rendelés feladásakor a termék átvételének módját ill. a szállítással kapcsolatos lehetőségeket is meg kell adni.

5.2. Az Eladó a rendelést legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. A visszaigazolással jön létre a szerződés. Amennyiben megrendelése délután kb. 14 óráig megérkezik és futárszolgálattal történő kiszállítást választja, úgy Ön max. 24-48 órán belül megkapja rendelését, feltéve, ha a rendelt alkatrész raktárunkban elérhető. A fenti határidők kizárólag munkanapokon érvényesek.

5.3. A Vásárló köteles a kiszállítás/átvétel időpontjában a szállítási kiszerelést tételesen ellenőrizni majd a csomagot átvenni ezt követően mennyiségre vonatkozó reklamációkat az Eladó nem fogad el.

5.4. Amennyiben az áru kiszállítás során a kézbesítés sikertelen, ennek tényéről az Eladó értesítést hagy, majd legfeljebb egy alkalommal ismét kísérletet tesz az áru kiszállítására. A Vásárlónak felróható sikertelen kiszállítás költségét a Vásárló tartozik viselni.

5.7. A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vásárlóra akkor száll át, amikor Vásárló a megrendelt terméket átvette.

5.8. A féktárcsák és fékdobok legkisebb rendelhető mennyisége 2 db, illetve ennél nagyobb mennyiség esetén párosával (2,4,6,...)

5.9 A szállítás költségei:

6. A Vásárlástól való elállás joga

6.1. A Vásárlónak a termék átvételétől 14 naptári nap áll rendelkezésére, hogy minden következmény nélkül elálljon a vásárlástól , az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles saját költségén visszajuttatni az árut az Eladóhoz . Elállás esetén az Eladó nem köteles visszatéríteni a fogyasztónak az emelt díjú fuvarozásból eredő többletköltségeket, csak a normál fuvarozási díjat.

6.2. Amennyiben a Vásárló a vásárlástól a termék átvételét követően kíván elállni, azt a következő módon teheti meg. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell visszaküldeni címünkre. Utánvéttel vagy portóval visszaküldött csomagokat nem áll módunkban átvenni! Az M.T.E. Gépjárműalkatrész Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni.

6.3. Az elállási jog gyakorlásával kapcsolatosan felmerülő költségek a vásárlót terhelik. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

6.4. Amennyiben a visszaküldött csomag a fenti feltételek mindegyikének megfelel, cégünk kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon vagy a fogyasztó beleegyezésével más fizetési módon téríti vissza. Az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, de mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta.

6.5 Az elállás joga nem gyakorolható olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.

7. Panaszkezelés

Fordulhatnak hozzánk személyesen , e-mailben ( info@mtekft.hu)  vagy postai úton is. Az e-mailben vagy postai úton elküldött panaszra legkésőbb 30 napon belül kötelesek vagyunk írásban válaszolni, és ha a panaszt nem tartjuk jogosnak, kötelesek vagyunk azt  megindokolni. Az üzletben közölt szóbeli panaszt az eladónak haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és ha nem fogadja el igényünket, akkor köteles a panaszról jegyzőkönyvet felvenni, majd azt 30 napon belül érdemben megválaszolni. Minden szerződéssel kapcsolatos jogvitában – békéltető testülethez vagy bírósághoz is lehet fordulni. A termék meghibásodása esetén az általános garanciális és szavatossági szabályok alapján első körben javítás vagy kicserélés követelhető, másodlagosan pedig árleszállítás is kérhető.

INTERNET OLDALAINK HASZNÁLATÁVAL ÖN AUTOMATIKUSAN ELISMERI AZ ALÁBBI FELTÉTELEKET. AMENNYIBEN A HASZNÁLATI FELTÉTELEINKKEL NEM ÉRT EGYET, KÉRJÜK, NE HASZNÁLJA INTERNETES ÁRUHÁZUNKAT!

 

A terméket kosarába helyeztük!